Chlapecký oddíl Káňata

sk3Celoroční skautská činnost Káňat se skládá z pravidelných schůzek a výprav. Rok je zakončený střediskovým táborem. Schůzky probíhají odděleně a konají se každý týden. Výpravy probíhají dvakrát do měsíce, přičemž se střídají jak vícedenní tak jednodenní. Hlavní náplň probíhá na výpravách, kde se společně celý oddíl střetává a utužuje kolektiv. Jejich celoroční činnost je zakončená na táboře, kde se projeví jejich schopnost spolupráce a řešení krizových situací. Celý náš chlapecký oddíl dbá hlavně na vzájemnou spolupráci a praktické zažití skautských myšlenkových ideálů.

Chlapecký oddíl Káňat se skládá ze dvou družinek. První, Sokolové, jsou mladší. Věková kategorie odpovídá 11 až 13 rokům. Zde se chlapci zaměřují na základní skautské dovednosti, učí se efektivní spolupráci a zažívají první strasti spojené s bližším poznáváním přírody. Na druhou stranu mají spoustu zážitků v podobě městských her, utkání v deskových her nebo šermování. Kluci zde také zažijí skautské šátkování nebo dokonce složení slibu.

Druhá družinka Káňat se jmenuje, Pelikáni , starší skauti. Věková kategorie odpovídá 13 – 15 let. Kluci z družiny působí ve vedení mladších skautů a vlčat. Pelikáni mají již zažité skautské ideály a přechází do fáze poznávání jejich životních postojů, zažívají fyzicky náročnější výpravy a v neposlední řadě se účastní mimostřediskových akcí. Klademe u nich opět důraz na partu, která častokrát vydrží až do dospělosti.

MLADŠÍ SKAUTI

Sokolové

  • schůzky – čtvrtek 16:00 – 17:30, klubovna Bezručova
  • členové – Tříska, Ráďa, Vítek, Luky, Orel, Míla, Vilda, Jirka
  • vedoucí: Šimon a Tomáš

STARŠÍ SKAUTI

Pelikáni

  • schůzky – úterý 17:00 – 18:30, klubovna Bezručova
  • členové – Dušan, Jelen, David, Matyáš, Kryštof, Kuba
  • vedoucí: Peťa

sk1 sk2 sk4 sk5

 

VEDENÍ ODDÍLU KÁŇAT

 

Vedoucí oddílu Zástupci vedoucího oddílu  
Ondřej Novák – Houska

tel.: 722 678 440

ond.novak@centrum.cz

  Jan Chmil – Honzík

tel.: 774 125 859

Šimon Sedlák -Rys

tel.: 731 854 932