Chlapecký oddíl Káňata

sk3Celoroční skautská činnost Káňat se skládá z pravidelných schůzek a výprav. Rok je zakončený střediskovým táborem. Schůzky probíhají odděleně a konají se každý týden. Výpravy probíhají dvakrát do měsíce, přičemž se střídají jak vícedenní tak jednodenní. Hlavní náplň probíhá na výpravách, kde se společně celý oddíl střetává a utužuje kolektiv. Jejich celoroční činnost je zakončená na táboře, kde se projeví jejich schopnost spolupráce a řešení krizových situací. Celý náš chlapecký oddíl dbá hlavně na vzájemnou spolupráci a praktické zažití skautských myšlenkových ideálů.

Chlapecký oddíl Káňat se skládá ze dvou družinek. První, Tučnáci, jsou mladší. Věková kategorie odpovídá 11 až 13 rokům. Zde se chlapci zaměřují na základní skautské dovednosti, učí se efektivní spolupráci a zažívají první strasti spojené s bližším poznáváním přírody. Na druhou stranu mají spoustu zážitků v podobě městských her, utkání v deskových her nebo šermování. Kluci zde také zažijí skautské šátkování nebo dokonce složení slibu.

Druhá družinka Káňat se jmenuje Kanci, starší skauti. Věková kategorie odpovídá 13 – 15 let. Kluci z družiny působí ve vedení mladších skautů a vlčat. Kanci mají již zažité skautské ideály a přechází do fáze poznávání jejich životních postojů, zažívají fyzicky náročnější výpravy a v neposlední řadě se účastní mimostřediskových akcí. Klademe u nich opět důraz na partu, která častokrát vydrží až do dospělosti.

MLADŠÍ SKAUTI

Zvířata

  • schůzky – pondělí 16:30 – 18:00, klubovna Bezručova
  • členové – Dušánek, Pěnička, Bujón, David

STARŠÍ SKAUTI

Tučňáci

  • schůzky – pondělí 16:30 – 18:00, klubovna Bezručova
  • členové – Ondra, Paraplíčko, Kamzík, Filip

sk1 sk2 sk4 sk5

Vedení oddílu Káňat

U Káňat máme také vedoucí složku, která dohlíží na celkový chod oddílu. Zde čítáme v současné době čtyři lidi.

Vedoucí oddílu je Jan Chmil (774 125 859) a zástupce vedoucího Milan Dvořák.