Dívčí oddíl Lišky

1Náš dívčí oddíl má téměř padesát členů. Jsme rozdělené do několika družin podle věku. Nejmladší družiny tvoří světlušky, které jsou rozděleny na mladší od 7 do 9 let a starší od 9 do 11 let. Učíme je základní skautské znalosti a podnikáme s nimi výpravy nejen do přírody.
O něco starším členkami jsou skautky, které jsou rozděleny na tři družiny nejmladších od 11 do 12 let, starších od 12 do 14 a nejstarších od 14 do 16 let. Ty mají různé zážitkové programy, účastní se skautských akcí i mimo naše středisko a hlavně se podílí na vedení mladších členů střediska. Nejstaršími už plnoletými členkami jsou rangers, které dohlíží na správný chod oddílu a pomáhají mladším s vedením družin.

Každá družina se pravidelně jednou týdně schází v klubovně a každý druhý víkend máme jednodenní nebo vícedenní výpravy. Výpravy jsou buď jen pro jednotlivé družiny, oddíly nebo pořádáme celostřediskové akce. Starší se mohou účastnit celostátních nebo dokonce i mezinárodních skautských setkání.

SVĚTLUŠKY

Koťátka

 • kategorie – nejmladší světlušky
 • schůzky – úterý 16:15 – 17:45
 • vedoucí – Áďa a Uzlík
 • členové – Rozárka, Anička, Kája, Rozárka, Violka, Liška, Silvinka, Julča

Severky

 • kategorie – starší světlušky
 • schůzky – čtvrtek  – 16:00 – 17:30
 • vedoucí – Ludvík a Markét
 • členové – Kecka, Ája, Anička, Viky, Haf, Baterka, Terka, Emilka

SKAUTKY

      Koaly

 • kategorie – nejmladší skautky
 • schůzky – čtvrtek – 18:00 – 19:30
 • vedoucí – Kája a Káťa
 • členové – Barča, Bětka, Eliška, Esther, Julča, Nina, Síma, Štěpka

Rysové

 • kategorie – mladší skautky
 • schůzky – středa – 16:00 – 18:00
 • vedoucí – Eliška a Kamča
 • členové – Léa, Ellen, Křeček, Junior, Majda, Barča, Pískle, Zorka

Kosatky

 • kategorie – starší skautky
 • schůzky – pondělí – 16:20 – 17:50
 • vedoucí – Bára
 • členové – Mája, Káťa, Jéja, Julča

RANGERS

Áďa, Ludvík, Kája, Eliška, Bára, Uzlík, Markét, Kamča

5 6 2 4

VEDENÍ ODDÍLU LIŠEK

Vedoucí oddílu Zástupce vedoucí oddílu Vedoucí světlušek
Klára Švíková – Sloneček

tel.: 724 033 437

liskyjihlava@skaut.cz

  Natka Škrdlová

tel.: 776 207 479

Šárka Ďásková – Šárec

tel.: 720 688 624