Junák – český skaut, středisko Divočáci Jihlava, z.s.

je jednou z mnoha základních organizačních jednotek Junáka – českého skauta, z.s., který sdružuje více jak 55 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v České republice. Junák je zároveň členem světových organizací skautek WAGGGS, skautů WOSM a ISGF dospělých a hlásí se k jejich poslání, zásadám a metodám.
Junák, středisko Divočáci sdružuje pět oddílů (z toho tři oddíly dětské) a zajišťuje pravidelnou činnost v podobě týdenních schůzek a výprav do přírody. Celoroční činnost střediska pak vrcholí společným táborem.

Údaje o Junáku – českém skautu, středisku Divočáci Jihlava, z. s.:

  • identifikační číslo: 61737429, výpis z Registru spolků
  • sídlo: Kaštanová 460/12, 586 01 Jihlava
  • číslo transparentního bankovního účtu: 2100203306/2010
  • středisko není plátcem DPH
  • evidenční číslo v rámci organizace Junák – český skaut, z.s.: 612.04
  • Stanovy Junáka – českého skauta, z.s.
  • datum posledního střediskového sněmu: 7. 10. 2018 – viz zápis ze sněmu
  • výpis z registru OJ

Vedení střediska Divočáci

Vedoucí střediska
statutární orgán
Zástupce vedoucího Hospodář střediska Předseda revizní komise
Prokop Mičán

tel.: 733 558 467

mica.prokop@seznam.cz

Václav Venglář

tel.: 737 726 061
vasek.venglar@seznam.cz

Petra Paříková, Dis.

tel.: 776 286 652
hospodar@divocaci.cz

 Ing. Jakub Pejcal

členové komise:
Bc. et Bc. Martin Ileček
Mgr. Martin Ďásek